Prowadzenie KPiR Łódź

Prowadzenie KPiR Łódź

Prowadzenie KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów

Opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej może odbywać się w różnorodnych formach. Najbardziej rozpowszechnione jest opłacanie podatku w formie ryczałtowej, niezależnej od osiąganych dochodów. Często jednakże spotyka się sposób rozliczania się z fiskusem, oparty o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nazywanej w skrócie KPiR.

Na czym polega prowadzenie KPiR?

Prowadzenie KPiR, najogólniej rzecz ujmując, polega na notowaniu w specjalnej księdze wszystkich operacji gospodarczych, do jakich dochodzi w danej firmie. Zapisy są w niej dokonywane w sposób chronologiczny. Wzór prowadzenia KPiR określony został w specjalnym rozporządzeniu ministerialnym. Na podstawie dokonanych wpisów okresowo wyliczany jest podatek, który przedsiębiorca jest zobowiązany uiścić do właściwego terenowo Urzędu Skarbowego.

Jak prowadzić KPiR?

Najczęściej w imieniu przedsiębiorcy prowadzi księgowa. Jeśli chodzi o biuro rachunkowe to mogą one poszczycić się dużą ilością podmiotów, zajmujących się prowadzeniem KPiR, toteż potencjalny przedsiębiorca raczej nie powinien mieć problemów ze znalezieniem firmy, która w jego imieniu będzie wykonywała ten obowiązek. Ważna jest tutaj skrupulatność, bowiem błędy w zapisach operacji gospodarczych w księgach będą ostatecznie skutkowały zaniżonym podatkiem, co grozi odpowiedzialnością karnoskarbową.

Dla kogo KPiR?

Jeśli znalezione biuro księgowe w Łodzi czyni swoją siedziba działalności, to przedsiębiorca funkcjonujący w tym mieście ma ułatwione zadanie w zakresie wzajemnych kontaktów. Gorzej, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z KPiR. Wyłączeni z tej możliwości są płatnicy VAT, a także przedsiębiorstwa działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółki akcyjnej. W pozostałych przypadkach większość przedsiębiorców ma możliwość wybrania KPiR jako sposobu wyliczania należnego podatku.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą usług księgowych dla małych firm.