Pełna księgowość

Pełna księgowość

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości. W zakresie naszych usług księgowych znajduje się:

 • sporządzanie bilansu otwarcia
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa
  • przepływy środków pieniężnych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP
 • nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
 • konsultacje z zakresu rachunkowości