Mała firma

Księgowość dla małych firm

Nasze biuro księgowe posiada specjalną ofertę dedykowaną małym firmom. W zakresie usług księgowych dla małych firm znajduje się:

  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
  • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT
  • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych PIT
  • sporządzanie zestawień KPiR oraz deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • rozliczanie kontrahentów