Kadry i Płace

Nasze biuro księgowe oferuje obsługę kadrowo-płacową. Usługa obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
  • zawieranie umów z pracownikami, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowywanie
  • przygotowanie świadectw pracy
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich
  • urlopów, dodatków i potrąceń
  • rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło
  • sporządzanie deklaracji ZUS