Usługi

Usługi

MAŁA FIRMA

Mogłoby się wydawać że w prowadzeniu KPiR nie ma nic skomplikowanego… Ale jak zoptymalizować podatki, jaką formę opodatkowania wybrać, z jakich zwolnień skorzystać, w którym momencie przy jakiej działalności…?

CZYTAJ WIĘCEJ
Kadry i płace

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość to nie tylko prawidłowe rozliczenie podatku, ale przede wszystkim odzwierciedlenie stanu posiadanego majątku i źródeł jego finansowania, podwójny zapis, a także zamknięcia okresów sprawozdawczych…

CZYTAJ WIĘCEJ

KADRY I PŁACE

Zatrudnianie pracowników bez względu na formę organizacyjno-prawną firmy, nieodłącznie wiąże się z opłacaniem składek ZUS, prowadzeniem teczek osobowych dla PiP oraz rozliczaniem podatków do US…

CZYTAJ WIĘCEJ

DORADZTWO

Prawidłowo rozwiązane problemy podatkowe to więcej pieniędzy w firmie. Błędne interpretacje zawiłych przepisów przekładają się na straty związane z płatnością odsetek, a także inne daleko idące konsekwencje…

CZYTAJ WIĘCEJ