11 grudnia

11 grudnia

11 grudnia Dzisiaj upływa termin zapłaty składki za miesiąc 11-2017 na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez osoby fizyczne odprowadzające składki wyłącznie za siebie, jak również dzisiaj upływa termin składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA a także imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA, przez osoby fizyczne odprowadzające wyłącznie za…

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych Z początkiem 2018 r. zostają zmienione zasady dotyczące ustalania amortyzacji środków, ponieważ znajdzie zastosowanie zmieniona Klasyfikacja Środków Trwałych, która zastąpi tę obecnie obowiązującą z 2010 r. Zostanie wprowadzone nowe nazewnictwo grup oraz numeracja, skutki tych zmian w niektórych przypadkach mogą wywołać konieczność zaktualizowania już istniejącej dokumentacji środków trwałych.