11 grudnia

11 grudnia

11 grudnia Dzisiaj upływa termin zapłaty składki za miesiąc 11-2017 na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez osoby fizyczne odprowadzające składki wyłącznie za siebie, jak również dzisiaj upływa termin składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA a także imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA, przez osoby fizyczne odprowadzające wyłącznie za…