Strona główna

Bezpłatna konsultacja

Umów się na godzinę bezpłatnej konsultacji księgowo-podatkowej

Twoje imię

Email *

Telefon

MAŁA FIRMA

Mogłoby się wydawać że w prowadzeniu KPiR nie ma nic skomplikowanego… Ale jak zoptymalizować podatki, jaką formę opodatkowania wybrać, z jakich zwolnień skorzystać, w którym momencie przy jakiej działalności…?

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość to nie tylko prawidłowe rozliczenie podatku, ale przede wszystkim odzwierciedlenie stanu posiadanego majątku i źródeł jego finansowania, podwójny zapis, a także zamknięcia okresów sprawozdawczych…

KADRY I PŁACE

Zatrudnianie pracowników bez względu na formę organizacyjno-prawną firmy, nieodłącznie wiąże się z opłacaniem składek ZUS, prowadzeniem teczek osobowych dla PiP oraz rozliczaniem podatków do US…

DORADZTWO

Prawidłowo rozwiązane problemy podatkowe to więcej pieniędzy w firmie. Błędne interpretacje zawiłych przepisów przekładają się na straty związane z płatnością odsetek, a także inne daleko idące konsekwencje…

Zespół księgowych

Dariusz Kluska

Dariusz Kluska

Główny księgowy

Certyfikowany przez Ministerstwo Finansów księgowy, absolwent Finansów i Rachunkowości UŁ. Posiada trzy stopnie rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych.


Co powinieneś wiedzieć

11 grudnia

11 grudnia

11 grudnia Dzisiaj upływa termin zapłaty składki za miesiąc 11-2017 na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez osoby fizyczne…
Co z ZFŚS w 2018 r?

Co z ZFŚS w 2018 r?

Co z ZFŚS w 2018 r? Czy w 2018 r. zostaną zmienione odpisy na ZFŚS (Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)? Z założeń przyjętych przez sejm wynika, …
Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych Z początkiem 2018 r. zostają zmienione zasady dotyczące ustalania amortyzacji środków, ponieważ znajdzie zastosowanie zmieniona Klasyfikacja Środków Trwałych, która zastąpi tę obecnie…
Biuro księgowe Łódź

Proletariacka 7/9, 93-569 Łódź
Tel.: 730 988 883

Biuro księgowe Łódź

Biuro rachunkowe DK Łódź Proletariacka 7/9, 93-569 Łódź Tel.: 730 988 883
Biuro rachunkowe Sieradz

Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz
Tel.: 730 988 883

Biuro rachunkowe Sieradz

Biuro rachunkowe DK Sieradz
Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz
Tel.: 730 988 883